Programul nostru:

Luni - Vineri: 07.30 - 12.30

Contacteaza-ne:

0230.230817, 0230.230610
gpnlumeacopilariei@gmail.com

Anunț concurs îngrijitor (1/2 normă)

July 31, 2017

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA COPILĂRIEI ” GURA HUMORULUI Str. SF. Mihail , Nr.28
Telefon: 0230/230817

organizează concurs pentru ocuparea postului de ½ normă îngrijitor grupă învăţământ preşcolar cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 25.08.2017, ora 9,
– Proba practică în data de 25.08.2017 , ora 12.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unităţii până la data de 18.08.2017, ora 12.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie cetăţean român;
 • să nu fi suferit vreo condamnare;
 • să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului ;
 • să prezinte următoarele documente:
  1. cerere de înscriere (tip), după modelul afişat;
  2. copie xerox după cartea/buletinul de identitate;
  3. copie xerox după actele de studii;
  4. copie xerox după cartea de muncă;
  5. cazierul în original;
  6. recomandarea de la ultimul loc de muncă;
  7. declaraţie pe proprie răspundere (după modelul afişat);
  8. adeverinţă medicală, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a munci în postul de îngrijitor.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină care va fi înregistrat la secretariat.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii.

DIRECTOR,
Prof. Hanek Rita Brighite

Materiale atasate:

 

Lumea Copilariei

Grădiniţa "Lumea copilăriei" este situată în centrul oraşului Gura Humorului şi este o unitate modernă, cu o bază didactico-materială la nivelul cerinţelor actuale, comparabilă cu unităţi similare din ţările europene. Detalii

Galerie foto

Aici puteti vizualiza fotografii din timpul activităților pe care copiii le desfășoară la gradiniță, fotografii de la serbări, excursii, activități în aer liber, dar și fotografii cu realizările copiilor (desene, planșe, etc) Detalii

PDI 2013-2018

PDI este elaborat în baza unei analize realiste, a unor decizii colective, reprezentând un ansamblu de iniţiative menite să răspundă nevoilor inovare, schimbare şi dezvoltare a unităţii de învăţământ preşcolar, în beneficiul copiilor. Detalii
© 2021 - Gradinita Lumea Copilariei - Gura Humorului