Programul nostru:

Luni - Vineri: 07.30 - 12.30

Contacteaza-ne:

0230.230817, 0230.230610
gpnlumeacopilariei@gmail.com

Viziune si misiune

VIZIUNEA GRADINITEI
Grădiniţa cu Program Normal “Lumea copilăriei” Gura Humorului militează pentru conturarea unei organizaţii ce instituie un cadru democratic bazat pe competenţă profesională, performanţă în oferta serviciilor educaţionale, angajare deplină în dezvoltarea parteneriatelor din interiorul şi exteriorul unităţii, promovarea valorilor şi concentrarea întregii activităţi asupra atingerii finalităţilor educaţiei.

De asemenea, asigură realizarea educaţiei timpurii cu indici crescuţi de calitate, care asigură dezvoltarea maximală şi anticipativă a potenţialului fiecărui copil, în condiţii de transparenţă, profesionalism şi la standarde europene, promovând unicitatea cestuia, interculturalitatea, respectul, toleranţa, curajul, perseverenţa, atitudinea dinamică şi responsabilă , competitivitatea, grija faţă de mediu, facilitând acumularea de către preşcolari a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.

MISIUNEA GRADINITEI
Crearea cadrului instituţional propice dezvoltării armonioase a copiilor şi asigurarea demersurilor educative în vederea pregătirii acestora pentru viaţă şi implicit pentru şcoală, în concordanţă cu cerinţele curriculum-ului la nivel naţional, precum şi cu necesităţile proprii de dezvoltare ale preşcolarilor.
Grădiniţa noastră asigură un act educational de performanţă, în spiritul noilor abordări educaţionale, un sistem de educaţie şi îngrijire de calitate care să îndeplinească aşteptările beneficiarilor, să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a preşcolarilor în vederea adaptării cu succes la regimul activităţii şcolare şi la orice situaţie de viaţă.


Poți vizita și:

Lumea Copilariei

Grădiniţa "Lumea copilăriei" este situată în centrul oraşului Gura Humorului şi este o unitate modernă, cu o bază didactico-materială la nivelul cerinţelor actuale, comparabilă cu unităţi similare din ţările europene. Detalii

Galerie foto

Aici puteti vizualiza fotografii din timpul activităților pe care copiii le desfășoară la gradiniță, fotografii de la serbări, excursii, activități în aer liber, dar și fotografii cu realizările copiilor (desene, planșe, etc) Detalii

PDI 2013-2018

PDI este elaborat în baza unei analize realiste, a unor decizii colective, reprezentând un ansamblu de iniţiative menite să răspundă nevoilor inovare, schimbare şi dezvoltare a unităţii de învăţământ preşcolar, în beneficiul copiilor. Detalii
© 2021 - Gradinita Lumea Copilariei - Gura Humorului